Άδειες κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων

ΑΔΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

Στην σημερινή εποχή για να λαμβάνονται απρόσκοπτα οι κοινοτικές ενισχύσεις άμεσες και έμμεσες  που αφορούν εκμεταλλεύσεις με ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση σχετικά  τήρηση των εθνικών και ενωσιακών προτύπων που αφορουν την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τις υγιούς διαβίωσης των ζώων. Αυτό επιτυγχάνεται με την χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης προς τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο.

Αφορά

  • Τα φυσικά πρόσωπα- κτηνοτρόφους που διαθέτουν Ζωικό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα), καταχωρημένα στο κτηνοτροφικό μητρώο και στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής.
  • Τα φυσικά πρόσωπα όπου από το 2020 και μετέπειτα θέλουν να δημιουργήσουν κτηνοτροφική εκμετάλλευση, τηρώντας  μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων με κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης
Απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Νόμιμη κατοχή Αγροτεμαχίου( Ε9 ή ενοικιαστήρια) .
  • Τοπογραφικό διάγραμμα αγροτεμαχίου
  • Έγκριση Δασικής υπηρεσίας περί μη ένταξης του αγροτεμαχίου στις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας
  • Έγκριση εφορείας αρχαιοτήτων περί μη ένταξης του αγροτεμαχίου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και γειτνίασης με μνημεία.
  • Βεβαίωση χρήσης γης από το αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας του δήμου όπου ανήκει η εκμετάλλευση.
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo
espa logo