Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΑΕ

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ και χαρακτηρίζονται μέσω αυτού είτε επαγγελματίες αγρότες είτε κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται το φυσικό πρόσωπο όπου

  • Έχει στην κατοχή του αγροτική εκμετάλλευση
  • Είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ
  • Λαμβάνει από τα αγροτικά του εισοδήματα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
  • Ασχολείται με την  αγροτική δραστηριότητα κατ’ ελάχιστον  30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

 

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπου τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις  με την διαφορά ότι δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ή/και το ετήσιο εισόδημα του και ο χρόνος εργασίας  από αγροτική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν το 50% και το 30% αντίστοιχα.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo
espa logo