Ενεργοποίηση δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.Ε)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(ΟΣΔΕ)

Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται κάθε έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον γεωργό ή εκπρόσωπό του. Αποτελεί την βάση για την χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων αλλά και την δήλωση καλλιέργειας και εκτροφής προς τον ΕΛΓΑ

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 15  Μαΐου κάθε έτους.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo
espa logo