Επιστροφή ΦΠΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε την συλλογή, ορθή καταχώρηση και υποβολή στη Δ.Ο.Υ  των τιμολογίων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος

Δικαιούχοι επιστροφής  ΦΠΑ είναι οι αγρότες ειδικού καθεστώτος όπου έχουν τιμολόγια εισροών – πώλησης αγροτικών προϊόντων που στο σύνολο τους ως έσοδα δεν ξεπερνούν τα 12000 ευρώ . Προϋπόθεση, αποτελεί η υποβολή δήλωσης Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, εφόσον είναι απαραίτητη.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo
espa logo