Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Γεωργική Ανάπτυξη Μεσσαράς ιδρύθηκε το 2016 στις Μοίρες Ηρακλείου με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με έμφαση στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και την ένταξη των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους και την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους ποιοτικών και ποσοτικών.

Η εμπειρία αλλά και το καταρτισμένο προσωπικό εγγυώνται την επιτυχία.

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & ΟΠΕΚΕΠΕ Logo
espa logo